Paglabas ng silid-aralan, kakampi ka ng mga estudyante mo online. Makipagtulungan sa iyong mga estudyante at sa kanilang mga magulang sa paniniguradong ang ligtas ang kanilang karanasan sa teknolohiya.

Teacher HomePage3C
Plaid
Ang pagmamatyag kung may panganib ang susi para panatilihing ligtas ang online environment ng iyong mga estudyante.

LEARN
Plaid
Kumilos at alertuhin ang mga tamang awtoridad para pigilan ang pang-aabuso at pananamantala online.

REPORT