Pag-aralan pa ang mga paksang kaugnay ng national at international na batas, mga conventions at standards tungkol sa kaligtasan ng mga bata online. Lahat ng ito ay downloadable.

AlamBaU.ph Engagement Kits

 Video: Ami and Abu Adventures! Episode 1 – The Internet is Good and Bad

Download: English | Tagalog | Cebuano

 Video: Ami and Abu Adventures! Episode 2 – Protect Your Online Privacy

Download: English | Tagalog | Cebuano

 Video: Internet 101

Nahihirapan ka bang makasabay sa mga kabataan online? I-download ang video na ito upang matuto tungkol sa Internet!

Download

 Video: Online Grooming

Ano nga ba ang Online Groomers at paano mananatiling ligtas ang kabataan online?

Download

 Video: Online Mentoring for Parents and Teachers 1

Alamin ang mga panganib online.

Download: Full version | Part 1 | Part 2 | Part 3

 Video: Online Mentoring for Parents and Teachers 2

Alamin kung ano nga ba ang Cyber Safety at AlamBaU.ph

Download: Full version | Part 1 | Part 2 | Part 3

 Cyber Safety Brochure

Size: 11.75 x 8.75 in, back to back
Download in: English | Tagalog | Cebuano

 Cyber Safety Fan

Size: 10 x 10 in, back to back
Download in: English | Tagalog | Cebuano

 Poster: Ami and Abu for Classrooms

Size: 24 x 36 in
Download: English | Tagalog | Cebuano

 Poster: Online Grooming

Size: 24 x 36 in
Download: English | Tagalog | Cebuano

 Poster: Cyber Safety Tips for PisoNet

Size: 24 x 36 in
Download: English | Tagalog | Cebuano

Stairway Foundation CyberSafe Manuals

 CyberSafe Teachers’ Manuals (Grades 5-6)

Mga lesson plan tungkol sa kaligtasan online para sa mga guro ng Grade 5 hanggang 6 sa Pilipinas.
Download: Print version | Web version

 CyberSafe Survey

Ang mga lumitaw sa isang 2016 survey sa paggamit ng mga kabataan ng internet sa Pilipinas: acccess, paggamit ng social media, information privacy, mga relasyon online, cyberbullying.
Download: Web version

 CyberSafe Teachers’ Manuals (Junior High)

Mga lesson plan tungkol sa kaligtasan online para sa mga guro ng Junior High sa Pilipinas.
Download: Print version | Web version

 CyberSafe Infographics

Nababahaging social media content mula sa Cybersafe Survey na may kasamang payo sa kung paano manatiling ligtas online.
Download: Web version

Online Child Sexual Abuse Flyers by Philippines Against Child Trafficking

 Online Child Sexual Abuse Flyer for Kids

Developed by Philippines Against Child Trafficking
Download

 Online Child Sexual Abuse Flyer for Parents

Developed by Philippines Against Child Trafficking.
Download

Cyber Safety Materials and Statements of Support by DAWN Philippines

 DAWN Mothers Video Series

The Women of Development Action for Women Network provide tips for other parents in keeping children safe online.
Download

 Webtoon: Extortion

A webtoon episode developed by DAWN Youth during the Cyber Safety Orientation conducted in April 2018.
Download

 Webtoon: Hate Comments

A webtoon episode developed by DAWN Youth during the Cyber Safety Orientation conducted in April 2018.
Download

 Webtoon: Hate Comments v2

Developed by Keigo Mosatalla in collaboration with DAWN Youth during the Cyber Safety Orientation conducted in April 2018.
Download

Others

 Presidential Proclamation No. 417

Declaring the second Tuesday of February of every year as Safer Internet Day for children in the Philippines.
Download

 The United Nations Convention on the Rights of the Child – Fact Sheet

A summary of the international agreement on the civil, political, economic and social human rights of every child.
Download

 Philippine Republic Act 7610

Ang batas sa Pilipinas na nagbibigay proteksyon sa mga bata laban sa pang-aabuso, pananamantala at diskriminasyon.
Download

Gusto kong magbahagi