Hello!

Maaaring nahanap mo kami sa Google dahil nais mong matutunan kung paano maging ligtas online, o dahil nag-aalala ka sa kaligtasan ng isang kaibigan.

Nandito kami para tumulong.

Girl HomePage3
Orange Square
PAANO MANATILING LIGTAS

Alamin kung paano maging ligtas sa computer o sa sariling telepono, gaya ng kung paano maging ligtas sa bahay at paaralan.

LEARN MORE
Orange Square
MAGSUMBONG

Narito ang iba sa mga taong makikinig sa iyo kung kailangan mo ng tulong o payo ukol sa mga bagay online.

LEARN MORE