Kung kinsa ka online kay bahin sad sa kung kinsa ka sa tinuod na kinabuhi.

Mao nga importante nga makalikay ka sa peligro online, ingon man usab sa kaluwasan sa tinuod na kinabuhi.

Teen-HomePage3C
CyanSquare
Susiha kung unsa ang peligro samtang online ka o samtang naggamit ug telepono ug kung unsa ang paagi sa pag-atubang niini.

LEARN
CyanSquare
Kung ikaw anaa sa kakuyaw, adunay mga tawo nga duol kanimo nga pwede makatabang.

REPORT