Kung ikaw kay usa ka ginikanan o tig-atiman sa mga bata nga “digital natives”, importante nga magmabinantayon ug mahimong modelo para sa kaluwasan online sama sa tinuod nga kinabuhi.

Parent-HomePage3C
Yellow Square
Pakig-partner sa imong anak sa pagbantay sa ilang mga online nga presensya aron dili sila mapeligro.

LEARN
Yellow Square
Pangitaa ang pag-atiman ug pag-supporta gikan sa mga organisasyon nga nangalipod sa mga bata sa internet.

REPORT