Kung sino ka online ay parte ng kung sino ka sa totoong buhay.

Kaya mahalagang panatilihin ang kaligtasan online, gaya ng kahalagahan ng pagiging ligtas sa totoong buhay.

Alamin ang masasamang bagay na maaaring mangyari habang ikaw ay online o habang ginagamit ang telepono at ano ang gagawin dito.

Learn

Sakaling may nangyaring masama o mangyayari pa lamang ito, may mga taong maaaring makatulong.

Report