Educate. Support. Connect.

Sa world wide web, bukas ang mundo sa mga pagtuklas, pag-aaral, pag-lalaro at pakikipagugnayan. Tulad sa totoong buhay, hindi 100% ang ating kaligtasan. Pero, kaya nating pagtulungang bantayan at panatilihing ligtas ang kalayaan online ng ating mga anak.

Kids

Teens

Parents

Teachers

Ang AlamBaU ay isang Philippine online hub na nagtuturo, sumusuporta, at naguugnay sa mga stakeholders para sa kaligtasan ng mga bata mula sa sekswal na pang-aabuso at pananamantala online.

Contact Us