Schools In

PASUKAN NA

Walo sa sampung batang Pilipino at mga dalaga’t binata ang nasa panganib na ma-bully o sekswal na maabuso online, ayon sa pag-aaral ng UNICEF taong 2016. Dahil sa pagtaas ng paggamit ng internet at smartphones, maraming kabataan ang nasa linya 24/7.

Ang magandang balita, halos 1/3 ng oras na ginugugol ng isang bata sa isang araw ay sa loob ng paaralan – at sila’y nasa kapaligiran na aktibong nag-tuturo sa mga kabataan tungkol sa pagiging ligtas online na nakakabawas sa panganib.

PAGTATAKDA NG GABAY

Habang binubuksan ng internet ang mundo sa pag-aaral, ang paggamit ng internet ng mga mag-aaral ay dapat pa rin ginagabayan at wasto sa kanilang edad. Gaya ng pagbabantay sa mga mag-aaral sa totoong buhay habang nasa isang paglalakbay-aral, alam dapat ang mga guro kung anong ginagawa ng kanilang mag-aaral online sa loob ng paaralan.

1. Makipagtulungan sa IT department ng inyong paaralan para magkabit ng safe browsing controls sa lahat ng computer units na ginagamit ng mga mag-aaral at bantayan ang network para sa maling paggamit ng mga ito.

2. Maglabas ng isang malinaw na academic goal kapag bibigyan ng gawain online ang mga mag-aaral.

3. Maging pamilyar sa mga gamit na makakatulong sa iyo magbantay ng kanilang aktibidad at makakilala ng panganib, tulad ng browsing history.

4. Ituro sa mga mag-aaral kung ano ang dapat na naka-private at hindi binabahagi online:

 • Kaarawan
 • Buong pangalan
 • Email address
 • Address ng bahay
 • Numero sa bahay
 • Paaralan
 • Pagtutukoy ng mga posts at retrato (hal. gamit ang geotagging)

5. Magrole-play kasama ang mga mag-aaral para mas maintindihan nila ang panganib online at paano iiwasan ang mga ito:

 • Kailan nagkakaroon ng pontensyal maging mapanganib ang isang hindi kakilalang tao online?
 • Paano mo matutukoy ang online grooming?
 • Ano ang dapat na tugon sa isang cyberbully?
 • Paano manatiling ligtas kapag nagpo-post ng mga video online?
 • Ano ang dapat kong gawin kapag may taong nanggugulo sa akin online?
You are part of your students’ first line of defense against online abuse and exploitation. The first step to prevention is building a relationship of trust, openness and respect with your students.
You are part of your students’ first line of defense against online abuse and exploitation. The first step to prevention is building a relationship of trust, openness and respect with your students.

ANG MAGULANG AY KATUWANG

Ang pakikipagtulungan sa mga magulang at tagapangalaga ng iyong mga mag-aaral ay makatutulong bawasan ang panganib ng pang-aabuso at pananamantala online. Panatilihing bukas ang ugnayan tungkol sa academic internet use ng iyong mag-aaral at himukin ang mga magulang na maging malay at magmanman ng mga red flags na lumilitaw sa bahay.

PAGTUKOY NG MGA RED FLAGS

Madalas nagkakapareho ang mga palatandaan ng sekswal na pananamantala at pang-aabuso, online man o offline ito nangyayari. Maaaring ang bata ay:

 • mas maraming oras na ang ginugugol online, sa social media, paglalaro o pagte-text
 • mas konti ang oras na ginugugol online, na para bang naiilang
 • tinatago ang kanilang telepono o binubura ang kanilang browsing history
 • nagiging malihim o masyadong defensive sa kung sino ang kanilang kausap o anong ginagawa nila online
 • galit, masama ang loob, o malalim ang iniisip pagkatapos mag-online
 • lumiliban sa klase o umiiwas sa mga aktibidad na masaya silang ginagawa
 • aburido, agresibo, ilang o nag-iba ang ugali sa dati
 • sumasali sa mga mapanganib na pag-uugali, droga, o alkohol
 • tinatanggap ang ideya ng pananakit ng sarili o pagpapakamatay

Ipaalam sa iyong mga mag-aaral na ligtas ang magtanong at magtiwala sa iyo. Dapat nilang maramdaman na kakampi ka nila, naniniwala at sinusuportahan mo sila.

MABISANG PAGTUGON

Talk

Kung suspetya mong isa sa mga mag-aaral mo ay maaaring naging biktima ng pang-aabuso at pananamantala online, una – manatiling mahinahon. Tumugon nang mayroong pag-iingat at pagdamay, pero hindi padalos-dalos at masyadong emosyonal.

Simulan sa pagbibigay ng malumanay na tanong: “Napansin kong hindi ka nakakapunta sa glee club meetings natin halos isang buwan na. May problema ka ba na kaya kong tumulong?”

Maaaring hindi pa magsabi ang bata sa una, pero maging pasensyoso. Dapat matindihan ng bata na handa kang makinig kapag handa na silang magsalita, kapag handa na sila:

 • Makinig maigi at ipakitang sineseryoso mo sila
 • Tiyakin sa bata na tamang nagsumbong siya sa iyo
 • Sabihin sa bata na wala siyang kasalanan sa pang-aabuso
 • Ialok ang iyong tulong na pipigilan ang pang-aabuso
 • I-report ang insidente sa awtoridad