Pag-aralan pa ang mga paksang kaugnay ng national at international na batas, mga conventions at standards tungkol sa kaligtasan ng mga bata online. Lahat ng ito ay downloadable.

Cybersafe Teachers’ Manuals (Grades 5-6)

Mga lesson plan tungkol sa kaligtasan online para sa mga guro ng Grade 5 hanggang 6 sa Pilipinas.

Download file

Cybersafe Teachers’ Manuals (Junior High)

Mga lesson plan tungkol sa kaligtasan online para sa mga guro ng Junior High sa Pilipinas.

Download file

Cybersafe Survey

Ang mga lumitaw sa isang 2016 survey sa paggamit ng mga kabataan ng internet sa Pilipinas: acccess, paggamit ng social media, information privacy, mga relasyon online, cyberbullying.

Download file

Cybersafe Infographics

Nababahaging social media content mula sa Cybersafe Survey na may kasamang payo sa kung paano manatiling ligtas online.

Download file

Philippine Republic Act 7610

Ang batas sa Pilipinas na nagbibigay proteksyon sa mga bata laban sa pang-aabuso, pananamantala at diskriminasyon.

Download file

The United Nations Convention on the Rights of the Child – Fact Sheet

Ang pandaigdigang kasunduan sa sibil, politikal, ekonomikal at sosyal na karapatang pantao ng bawat bata.

Download file

I would like to contribute