Kung kinsa ka online kay bahin sad sa kung kinsa ka sa tinuod na kinabuhi.

Mao nga importante nga makalikay ka sa peligro online, ingon man usab sa kaluwasan sa tinuod na kinabuhi.

Susiha kung unsa ang peligro samtang online ka o samtang naggamit ug telepono ug kung unsa ang paagi sa pag-atubang niini.

Learn

Kung ikaw anaa sa kakuyaw, adunay mga tawo nga duol kanimo nga pwede makatabang.

Report