Sa gawas sa sa klasehanan, ikaw ang kaalyado sa imong mga estudyante online. Pakigtambayayong uban sa imong mga estudyante ug ilang mga ginikanan sa pagsiguro nga luwas ang ilang eksperinsiya uban sa teknolohiya.

Ang pagmabinantayon ang basehan sa pagmintanar sa usa ka luwas na online environment para sa imong mga estudyante.

Learn

Pag-aksyon ug alertoha ang mga sakto nga awtoridad para mapugngan ang online nga pag-abuso ug pagpahimulos.

Report