Hello!

Posible na napangita nimo kami sa Google tungod kay masusihon ka sa mga pamaagi para sa kaluwasan online, o tungod kay nabalaka ka sa kaluwasan sa imong higala.

Ania mi diri para mutabang.

UNSAONG MAHIMONG LUWAS

Pagkat-on bahin sa luwas nga paggamit sa computer o sa telepono, sama sa kaluwasan nga naa sa imong panimalay o sa eskwelahan.

Learn

PAGSUMBONG

Ania ang pipila ka tawo nga maminaw kung nanginahanglan ka ug tabang o tambag mahitungod sa mga butang online.

Report