Pagkat-on ug dugang pa bahin sa mga nasyonal ug internasyonal nga mga balaod, mga kombensiyon ug mga sukdanan sa online nga kaluwasan sa mga bata. Ang tanan niini kay pwede ma-download.

Cybersafe Teachers’ Manuals (Grades 5-6)

Mga lesson plan para sa kaluwasan online para sa mga magtutudlo sa Grade 5-6 sa Pilipinas.

Download file

Cybersafe Teachers’ Manuals (Junior High)

Mga lesson plan para sa kaluwasan online para sa mga magtutudlo sa Junior High sa Pilipinas.

Download file

Cybersafe Survey

Ang mga highlight sa usa ka 2016 nga survey sa paggamit sa mga batan-on sa internet sa Pilipinas: access, paggamit sa social media, information privacy, mga relasyon online, cyberbullying.

Download file

Cybersafe Infographics

Mga kasayoran na pwede i-share sa social media gikan sa Cybersafe Survey na naay tips sa mga pamaagi para sa kaluwasan online.

Download file

Philippine Republic Act 7610

Ang balaod sa Pilipinas nga naghatag ug proteksyon sa mga batan-on batok sa pag-abuso, pagpahimulos, ug diskriminasyon.

Download file

The United Nations Convention on the Rights of the Child – Fact Sheet

Ang internasyonal nga kasabutan bahin sa sibil, politikal, ekonomikal ug sosyal nga mga tawhanong katungod sa matag bata.

Download file

I would like to contribute