Pagkat-on ug dugang pa bahin sa mga nasyonal ug internasyonal nga mga balaod, mga kombensiyon ug mga sukdanan sa online nga kaluwasan sa mga bata. Ang tanan niini kay pwede ma-download.

AlamBaU.ph Engagement Kits

 Cyber Safety Brochure

Size: 11.75 x 8.75 in, back to back
Download: English | Tagalog | Cebuano

 Cyber Safety Fan

Size: 10 x 10 in, back to back
Download: English | Tagalog | Cebuano

 Video: Ami and Abu Adventures! Episode 1 – The Internet is Good and Bad

Download: English | Tagalog | Cebuano

 Video: Ami and Abu Adventures! Episode 2 – Protect Your Online Privacy

Download: English | Tagalog | Cebuano

 Poster: Ami and Abu for Classrooms

Size: 24 x 36 in
Download: English | Tagalog | Cebuano

 Poster: Online Grooming

Size: 24 x 36 in
Download: English | Tagalog | Cebuano

 Poster: Cyber Safety Tips for PisoNet

Size: 24 x 36 in
Download: English | Tagalog | Cebuano

Stairway Foundation CyberSafe Manuals

 CyberSafe Teachers’ Manuals (Grades 5-6)

Mga lesson plan para sa kaluwasan online para sa mga magtutudlo sa Grade 5-6 sa Pilipinas.
Download: Print version | Web version

 CyberSafe Survey

Ang mga highlight sa usa ka 2016 nga survey sa paggamit sa mga batan-on sa internet sa Pilipinas: access, paggamit sa social media, information privacy, mga relasyon online, cyberbullying.
Download: Web version

 CyberSafe Teachers’ Manuals (Junior High)

Mga lesson plan para sa kaluwasan online para sa mga magtutudlo sa Junior High sa Pilipinas.
Download: Print version | Web version

 CyberSafe Infographics

Mga kasayoran na pwede i-share sa social media gikan sa Cybersafe Survey na naay tips sa mga pamaagi para sa kaluwasan online.
Download: Web version

Others

 Presidential Proclamation No. 417

Declaring the second Tuesday of February of every year as Safer Internet Day for children in the Philippines.
Download

 The United Nations Convention on the Rights of the Child – Fact Sheet

Ang internasyonal nga kasabutan bahin sa sibil, politikal, ekonomikal ug sosyal nga mga tawhanong katungod sa matag bata.
Download

 Philippine Republic Act 7610

Ang balaod sa Pilipinas nga naghatag ug proteksyon sa mga batan-on batok sa pag-abuso, pagpahimulos, ug diskriminasyon.
Download

Gusto kong magbahagi